Sunday, 17 September 2017

"other places" installation and opening

Yesterday we opened "other places" at 76m2, so we just wanted to share with you all some photos from the installation and opening.

We'd also like to thank Satomi, Toralf and Corrado for agreeing to be part of the exhibition and those who made the short and long journeys to Pontypool for yesterday's opening!


you can see more photographs from the installation and opening on our facebook page

Tuesday, 12 September 2017

"other places" opening on Saturday, 16th of September

Morning everyone,


We're happy to let you know we're back after a summer break and we're opening our new show in Pontypool on Saturday the 16th of September at 1 o'clock.

This time it's a group exhibition "other places"  more info below!

images by (top to bottom) Satomi Sugiyama, Corrado Costetti, Toralf Sümmchen

“other places” is a group exhibition by three analogue photographers: Satomi Sugiyama, Corrado Costetti and Toralf Sümmchen.

None of the artists live in their home towns and two of them have moved continents: Corrado moved from his home in Jesi, Marche in central Italy to Naples in Campania; Satomi moved from Osaka to Los Angeles and Toralf, who comes from Sonneberg in Germany, lives in New York.

The exhibition presents photographs taken through the eyes of outsiders – either in their new towns or upon revisiting home.

How does the physical distance and years spent away from home, or a newcomer’s perspective affect how we look at and photograph these places? And how long do we remain outsiders to or residents of a given place?

“other places” is the sixth in a series of 9 exhibitions organised in 76m2 by the*kickplate*project, with the support from the Arts Council of Wales, Torfaen Council’s Arts Development and Pontypool Community Council.

***

Mae “lleoedd eraill” yn arddangosfa grŵp gan dri ffotograffydd analog:  Satomi Sugiyama, Corrado Costetti a Toralf Sümmchen.

Nid oes dim o'r artistiaid yn byw yn eu trefi genedigol ac mae dau ohonynt wedi symud cyfandiroedd: symudodd Corrado o'i gartref yn Jesi, Marche yng nghanol yr Eidal i Naples yn Campania; symudodd Satomi o Osaka i Los Angeles ac mae Toralf, sy'n dod o Sonneberg yn yr Almaen, yn byw yn Efrog Newydd.

Mae'r arddangosfa yn cyflwyno ffotograffau a dynnwyd drwy llygaid rhai o'r tu fas - un ai yn eu trefi newydd neu ar ail ymweld ag adref.

Sut mae'r pellter corfforol a blynyddoedd a dreulir i ffwrdd o adref, neu safbwynt newydd-ddyfodiad yn effeithio ar sut yr edrychwn ar a ffotograffu'r lleoedd hyn? A pha mor hir ydyn ni'n parhau yn rhai o'r tu fas neu breswylwyr lle penodol?

“lleoedd eraill” yw'r chweched mewn cyfres o 9 arddangosfa a drefnwyd yn 76m2 gan y*brosiect*kickplate, gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Datblygu Celfyddydau Cyngor Torfaen a Chyngor Cymuned Pont-y-pŵl.

16th September – 4th October
Monday – Saturday, 11:00 – 18:00
16fed Medi - 4ydd Hydref
Llun - Sadwrn, 11:00 - 18:00 

2 Portland Buildings
Commercial Street
Pontypool, Torfaen NP4 6JS