Saturday, 21 July 2018

"exhale" opening

good morning,

we just wanted to share some images with you from last Tuesday's opening, and to thank everyone who made it at lunchtime & Stéphane for sharing his beautiful work with us at the gallery!


"exhale" is now open as usual, Tuesday - Saturday, until the 8th of August at 76m2 in Pontypool

Monday, 16 July 2018

"exhale" by Stéphane Pellennec - more info

Morning everyone,

Today we're opening "exhale" by French photographer Stéphane Pellennec. Everyone is welcome to come and join us for drinks and snacks between 12 and 15!
And here's some more information about the exhibition:

“exhale” is a solo exhibition by Stéphane Pellennec, photographer from Brittany, France living and working in Finland. Stéphane’s work captures the experience of facing the vastness of landscape and the seemingly limitless water masses. His predominantly black and white images reflect the fluctuations of light, clouds and air, portraying nature not as a background for human activity, but as a living and dynamic entity. 
The Finnish word that Stéphane uses to interpret his work, Äärettömyys, means “without edge, without limit, this is what we know as infinity in English language.

I have the feeling that at least during the laps of a moment, we all can touch the infinity. It's all happening now, the great adventure of the universe, we are part of it, as atoms, particles turning around. We are the universe. During a lapse of a click, I try to record those moments with my camera.”
You can find Stéphane’s photographs on his page and facebook

***
“exhale” is the sixth in a series of 9 exhibitions that will be organised in 2018 in 76m2, Pontypool by the*kickplate*project, with the support from the Arts Council of Wales, Torfaen Council's Arts Development and Pontypool Community Council.

17th July – 8th August
Tuesday – Thursday 10.30 – 17.30
Wednesday, Friday, Saturday 11:00 – 18:00
2 Portland Buildings
Commercial Street
Pontypool
Torfaen
NP4 6JS

***
Mae “anadlu allan” yn arddangosfa solo gan Stéphane Pellennec, ffotograffydd o Lydaw sy'n byw ac yn gweithio yn y Ffindir. Mae gwaith Stéphane yn crisialu profiad wynebu enfawrder tirlun a chyrff dŵr sy'n ymddangos yn ddiderfyn. Mae'r rhan fwyaf o'i ddelweddau yn ddu a gwyn ac yn adlewyrchu amrywiadau golau, cymylau ac aer, gan bortreadu natur nid fel cefndir ar gyfer gweithgaredd dynol, ond fel rhywbeth byw a deinamig.


Mae'r gair o'r Ffindireg y mae Stéphane yn ei ddefnyddio i ddehongli ei waith.  Äärettömyys, yn golygu “heb hymyl, heb derfyn, annherfynoldeb,  yr hyn a elwir yn Saesneg yn infinity.Rwy'n teimlo o leiaf yn ystod treigl ennyd, y gall pawb ohonom gyrraedd annherfynoleb. Mae'r cyfan yn digwydd nawr, antur fawr y bydysawd, rydym yn rhan ohono, fel atomau, gronynnau'n troi o amgylch. Ni yw'r bydysawd. Yn ystod treigl clic, rwy'n ceisio cofnodi'r ennydau hyn gyda fy nghamera."

Medrwch ganfod gwaith Stéphane ar ei dudalenau a facebook.

***
“anadlu allan" yw’r cheched o gyfres o 9 arddangosfa a drefnir yn 2018 yn 76m2, Pont-y-pŵl gan brosiect *kickplate*, gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Adran Datblygu Celfyddydau Cyngor Torfaen a Chyngor Cymuned Pont-y-pŵl.

17 Gorffennaf – 7 Awst
Dydd Mawrth - Dydd Iau, 10:30 – 17:30
Dydd Mercher, Gwener, Sadurn 11:00 – 18:00

76m2
2 Adeiladau Portland
Stryd Fasnachol
Pont-y-pŵl
Torfaen
NP4 6JS

Wednesday, 11 July 2018

"exhale" by stéphane pellennec opens Tuesday 17th Julymore info coming soon!Tuesday – Thursday 10.30 – 17.30 
Wednesday, Friday, Saturday 11:00 – 18:00
76m2
2 Portland Buildings
Commercial Street
Pontypool
Torfaen
NP4 6JS

Monday, 9 July 2018

Carmen Marchena Alonso's "64°north" in the Market Hall Cinema extended

Evening everyone,


We'd like to let you know that Carmen Marchena Alonso's exhibition in Brynmawr's Market Hall Cinema has now been extended till the 29th of July, so you have three more weeks to see it in the cinema's foyer and on their screen before each film! Just let the staff know you're there for the exhibition.

Here are some photographs of the images on the Market Hall Cinema's screen - we'll have more updates for you soon.