Friday, 21 April 2017

"deep place" by madeinroath - English and Welsh info


"deep place" has been created for us by madeinroath artists Gail Howard and Helen Clifford. it is a site-specific installation with elements of performance, drawing upon the rites of spring, May Day traditions and International Workers' Day. the exhibition opens on Tuesday the 25th of April in 76m2 and will run until the 13th of May, Tuesday to Saturday, 11 to 6, with a special event on Monday the 1st of May. 

it is the third exhibition in a series of 9 organised in 76m2 by the*kickplate*project, with the support from the Arts Council of Wales, Torfaen Council’s Arts Development and Pontypool Community Council. ​

25.April - 13.May
Tuesday-Saturday, 11:00-18:00

2 Portland Buildings
Commercial Street
Pontypool
Torfaen
NP4 6JS


Cafodd “lle dwfn” ei grewyd gan Gail Howard a Helen Clifford, dau artist o’r grŵp madeinroath. Mae’r arddangosfa yn gosodiad safle-benodol gyda elfennau o berfformiad, gan dynnu ar y defodau gwanwyn, traddodiadau Calan Mai ac y hanes Diwrnod Rhyngwladol y Gweithwyr.  Bydd yr arddangosfa yn rhedeg tan y 13eg o Mai, gyda digwyddiad arbennig ar ddydd Llun y 1af o Mai.

“lle dwfn" yw'r trydydd arddangosfa a drefnwyd yn 76m2 gan y brosiect *kickplate*, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Datblygu Celfyddydau Cyngor Torfaen a Chyngor Cymuned Pont-y-pŵl.

25ed Ebrill – 13eg Mai
Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn, 11:00-18:00

76m2
2 Portland Buildings
Commercial Street
Pont-y-pŵl
Torfaen
NP4 6JS


No comments:

Post a Comment