Monday 7 October 2013

from the Black Seafrom the Black Sea
an international photo exhibition

Черно море – Bulgarian                                                 Marea Neagră – Romanian
чорне море – Ukrainian                                                                                    KaradenizTurkish
Чёрное море Russian                                                       შავი ზღვა - Georgian

A large inland sea situated at the south-eastern extremity of Europe. It is bordered by Ukraine to the north, Russia to the northeast, Georgia to the east, Turkey to the south, and Bulgaria and Romania to the west.

“from the Black Sea” is a photographic exhibition in Abertillery, Wales, presenting works by artists from the Black Sea region. Apart from the quality of their work, the reason for choosing to feature photographers from that part of Europe is the low level of familiarity amongst the public with art and artists from those countries. The South, East and South-East of Europe is often mentioned in the media for political or economic reasons, usually in the context of migration, but contemporary fine art coming from that area is often overlooked. Through this exhibition, we would like to attract attention to the creativity and talent of a new generation of artists from an area that is still considered by some the “New Europe”.

“from the Black Sea” is the fourth event organised by the*kickplate*project, an initiative to bring high-quality international art to people who are not the target audience of art. The exhibition was organised with financial support from the Arts Council of Wales.

26 Church Street, Abertillery, Blaenau Gwent
 14 October – 2 November 2013


o'r Môr Du
arddangosfa ffotograffau ryngwladol

  Черно море – Bwlgareg                                                     Marea Neagră – Rwmaneg
 чорне море – Wcreineg                                                             Karadeniz – Twrcaidd
 Чёрное море – Rwsia                                                                შავი ზღვა - Georgian

Môr mewndirol mawr yng nghyrion pellaf de ddwyrain Ewrop. Mae'n rhannu ffin gyda'r Iwcrain i'r gogledd, Rwsia i'r gogledd ddwyrain, Georgia i'r dwyrain, Twrci i'r de, a Bwlgaria a Romania i'r gorllewin

Mae  “o'r Môr Du” yn arddangosfa ffotograffig yn Abertyleri, Cymru, yn cyflwyno gweithiau gan artistiaid o ardal y Môr Du. Ar wahân i ansawdd eu gwaith, y rheswm dros ddewis rhoi sylw i ffotograffwyr o'r rhan honno o Ewrop yw bod y cyhoedd mor anghyfarwydd gyda chelf ac artistiaid o'r gwledydd hynny. Dim ond am resymau gwleidyddol neu economaidd mae'r cyfryngau yn sôn am Dde, Dwyrain a De Ddwyrain Ewrop fel arfer, a hynny yng nghyd-destun ymfudiad, a chaiff celf gain gyfoes o'r ardal honno yn aml ei ddiystyru. Drwy'r arddangosfa, hoffem ddenu sylw i greadigrwydd a thalent cenhedlaeth newydd o artistiaid o ardal y mae rhai'n dal i'w hystyried fel yr "Ewrop nerwydd".

"o'r Môr Du" yw'r pedwerydd digwyddiad i'w drefnu gan brosiect "kickplate", cynllun i ddod â chelf ryngwladol ansawdd uchel i bobl nad ydynt yn gynulleidfa darged ar gyfer celf. Trefnwyd yr arddangosfa gyda chefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

No comments:

Post a Comment