Monday, 21 September 2015

"chemical bath" - English and Welsh info

“chemical bath” is an exhibition of alternative and traditional photographic and printing techniques. The exhibition features five photographers: Anne Campbell (Scotland), Charles Guerin (France), Toralf Sümmchen (Germany/USA), Ladislav Viszoczky (Czech Republic), and Marianne Priest (USA), and presents the array of techniques that they use in their work.

Among the techniques included are photograms, a camera-less way of capturing images, and wet plate collodion, which produces a positive image on a glass or metal plate - and is one of the earliest photographic processes, dating back to the 1880s. We’ll also be showing a collection of printing techniques including cyanotypes, kallitypes, as well as oil, gum bichromate and lith prints, some of which were hand-coloured after printing.

The aim of the exhibition is to familiarise viewers with some of the oldest and most beautiful printing and photographic techniques, which despite the dominance of digital photography are once again becoming a popular medium for artists who prefer the texture, unpredictability and the tangibility of hand-printed and hand-made analogue images.

Hanbury Road Gallery, 52 Hanbury Road
Bargoed CF81 8QW
open Tuesday to Saturday 10:30 to 18:00
25th September - 17th October

Mae “baddon cemegol" yn arddangosfa o dechnegau ffotograffig ac argraffu amgen a thraddodiadol. Mae'r arddangosfa yn rhoi sylw i waith pum ffotograffydd: Anne Campbell (yr Alban), Charles Guerin (Ffrainc), Toralf Sümmchen (Yr Almaen/Unol Daleithiau), Ladislav Viszoczky (Gweriniaeth Siec), a Marianne Priest (Unol Daleithiau), ac mae'n cyflwyno'r ystod o dechnegau a ddefnyddiant yn eu gwaith.

Ymhlith y technegau mae ffotogramau, ffordd ddi-gamera o gadw delweddau. Mae colodion plât gwlyb, sy'n cynhyrchu delwedd bositif ar blât gwydr neu fetel, yn un o'r prosesau ffotograffig cynharaf gan ddyddio'n ôl i'r 1880au. Byddwn hefyd yn dangos casgliad o dechnegau argraffu yn cynnwys: syanoteipiau, caliteipiau yn ogystal ag olew, bicromad gwm a phrintiau lith, gyda rhai ohonynt yn cael eu lliwio â llaw ar ôl argraffu.

Nod yr arddangosfa yw cyflwyno rhai o'r technegau argraffu a ffotograffig hynaf a harddaf, sydd yn dod yn gyfrwng poblogaidd i artistiaid unwaith eto er amlygrwydd ffotograffiaeth digidol ar gyfer artistiaid sy'n well ganddynt ansawdd, natur anrhagweladwy a chyffarddadwyedd delweddau analog a argeffir gyda llaw ac a wnaed gyda llaw.


Hanbury Road Gallery, 52 Heol Hanbury 
Bargoed, CF81 8QW
oria agor Dydd Mawrth i Dydd Sadwrn, 10:30 – 18:00
25fed Medi - 17fed Hydref

No comments:

Post a Comment