Saturday, 6 February 2016

"daydreams" 10/02 - 2/03

“daydreams” is an exhibition featuring four young Georgian photographers: Sophie Berdzenishvili, Kakha Kakhiani, Tina Kazakhishvili and Mano Svanidze. They all use film photography and each of them has their own distinct style.  

Sophie Berdzenishvili creates surreal, minimalist and bold images, where she intertwines common symbols with her own allegories. The subjects she most often depicts are emotional entrapment, female self-reflection and the conflict between the roles imposed upon us by the society and our struggle against them.

Kakha Kakhiani is a photographer who renders contemporary Georgian life from a rural and urban perspective. He is the author of two photo books, one capturing life in the Georgian capital – Tbilisi, and the other in the Belgian town of Turnhout.

Tina Kazakhishivili photographs a variety of subjects, from ethic groups in different parts of Georgia, through street life and theatre artists to more intimate portraits and poetic urban scenes. She works prevalently in black and white and uses double exposures, underlining the light and atmosphere of her images.

Mano Svanidze portrays people around her, their moods and emotions. Through her photography, Mano attempts to capture the emotional portraits of her subjects, often family and friends, in everyday, but often oneiric setting. She also works with street photography.

The exhibition will run between the 10th of February and the 2nd of March 2016.

*** 

Mae "breuddwydion lliw dydd" yn arddangosfa sy'n rhoi sylw i bedwar ffotograffydd ifanc o Georgia: Sophie Berdzenishvili, Kakha Kakhiani, Tina Kazakhishvili a Mano Svanidze. Maent i gyd yn defnyddio ffotograffiaeth ffilm ac mae gan bob un ohonynt eu harddull neilltuol eu hunain.

Mae Sophie Berdzenishvili yn creu delweddau swreal, minimalaidd ac eofn, lle mae'n plethu symbolau cyffredin gyda’i halegorïau eu hunain. Y pynciau y mae'n eu darlunio amlaf yw caethiwed emosiynol, hunanfyfyrio menywod a'r gwrthdaro rhwng y rolau a orfodir arnom gan gymdeithas a'n brwydr yn eu herbyn.

Mae Kakha Kakhiani yn ffotograffydd sy'n cyfleu bywyd cyfoes Georgia o bersbectif gwledig a threfol. Mae'n awdur dau lyfr ffotograffau, un yn dangos bywyd yn Tibilsi, prifddinas Georgia ac un arall yn nhref Turnhout yng Ngwlad Belg.

Mae Tina Kazakhishivili yn tynnu lluniau amrywiaeth o bynciau, o grwpiau ethnig mewn gwahanol rannau o Georgia, drwy fywyd stryd ac artistiaid theatr i bortreadau mwy agos atoch a golygfeydd trefol. Mae'n gweithio'n bennaf mewn du a gwyn ac yn defnyddio datgeliad dwbl, gan danlinellu golau ac awyrgylch ei delweddau.

Mae Mano Svanidze yn portreadu pobl o'i hamgylch, eu hwyliau a'u hemosiynau. Drwy ei ffotograffiaeth, mae Mano'n anelu i gyfleu portreadau emosiynol ei phynciau, yn aml berthnasau a ffrindiau, mewn gosodiadau bob dydd ond breuddwydiol. Mae hefyd yn gweithio gyda ffotograffiaeth stryd.

Cynhelir yr arddangosfa rhwng 10 Chwefror a 2 Mawrth 2016.

***

„ოცნებები“ ოთხი ახალგაზრდა ქართველი ფოტოგრაფის გამოფენაა: სოფი ბერძენიშვილი,კახა კახიანი,თინა ყაზახიშვილი და მანო სვანიძე.ყველ მათგანს გააჩნია განსაკუთრებული სტილი და იყენებს ფირის ფოტოგრაფიას.

სოფი ბერძენიშვილის ფოტოები სიურეალისტური,მინიმალისტური და მკაფიოა,სადაც ის აკავშირებს გარშემო არსებულ სიმობლოებს საკუთარ ალეგორიებთან.ობიექტი რომელსაც ის გამოსახავს, არის ემოციური მახე,ქალური ანარეკლი და ბრძოლა საზოგადოების მიერ დაწესებულ როლსა და ჩვენს შორის.

კახა კახიანი არის ფოტოგრაფი რომელიც წარმოაჩენს თანამედროვე ქართულ ცხოვრებას სასოფლო და ურბანულ პერსპექტივებში.ის არის ავტორი ორი წიგნის,ერთი რომელიც ასახავს ცხოვრებას საქართველოს დადაქალაქ-თბილისში და მეორე წიგნი ბელგიურ ქალაქ ტურნჰოუტის შესახებ.

თინა ყაზახიშვილის ფოტოგრაფია მოიცავს სხვადასხვა სახის ობიექტებს,საქართველოში არსებულ სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებს,ქუჩის ფოტოგრაფიას,თეატრის მსახიობებს,ინტიმურ პორტრეტებს და ურბანულ პოეტურ გრძნობებს.ის იყენებს ძირითადად შავ-თეთრ ფოტოგრაფიას და ორმაგ ექსპოზიციას, რომელიც ხაზს უსვამს მისი გამოსახულებების ატმოსფეროს და სინათლეს.

მანო სვანიძის ფოტოგრაფია მოიცავს მის გარშემო მყოფი ადამიანების პორტრეტებს,მათ ხასიათს და ემოციას.თავისი ფოტოგრაფიით მანო ცდილობს გადმოსცეს მისი ობიექტების ემოციები,ხშირად მისი ოჯახის წევრების და მეგობრების,ხშირად იყენებს ონირიულ დეკორაციებს.მისი ფოტოგრაფია მოიცავს ასევე ქუჩის ფოტოგრაფიას.

გამოფენა გაგრძელდება 2016 წლის 10 თებერვლიდან 2 მარტამდე.
 featuringTuesday to Saturday, 10:30 – 18:00
Hanbury Road Gallery, 52 Hanbury Rd, Bargoed, CF81 8QW

Dyddiau Mawrth i Ddyddiau Sadwrn, 10:30 – 18:00 
Oriel Heol Hanbury, 52 Heol Hanbury, Bargoed, CF81 8QW


 

2 comments:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete