Wednesday, 16 May 2018

"remnants of light" by Rebecca Cairns“olion goleuni”

Mae “olion goleuni” yn arddangosfa solo gan Rebecca Cairns, ffotograffydd anolog o Toronto, Canada, sy’n seiliedig yn Llundain ar hyn o bryd. Yn ei ffotograffiaeth mae Rebecca yn defnyddio hunan-bortreadu i greu gwaith cysyniadol a mewnweledol. Mae ei delweddau o natur, fel pwnc a hefyd fel gosodiad, yn costrelu ennydau byr ac aml swreal. Dechreuodd Rebecca dynnu ffotograffau gyda chamera digidol, ond cafodd ei denu i ffotograffiaeth ffilm oherwydd natur y broses a all fod yn anodd ei darogan, lle gall newidiadau bach arwain at ganlyniadau annisgwyl yn ychwanegu haenau pellach i’w gwaith.

Medrwch ganfod gwaith Rebcca ar ei tudalen:

“olion goleuni”  yw’r pedwerydd o gyfres o 9 arddangosfa a drefnir yn 2018 yn 76m2, Pont-y-pŵl gan brosiect *kickplate*, gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Adran Datblygu Celfyddydau Cyngor Torfaen a Chyngor Cymuned Pont-y-pŵl. 

16 Mawrth – 7 Mehefin
Dydd Mawrth - Dydd Iau, 10:30 – 17:30
Dydd Mercher, Gwener, Sadurn 11:00 – 18:00
76m2
2 Adeiladau Portland
Stryd Fasnachol
Pont-y-pŵl
Torfaen
NP4 6JS

***

“remnants of light”

“remnants of light” is a solo exhibition by Rebecca Cairns, analogue photographer from Toronto, Canada, currently based in London. In her photography, Rebecca uses self-portraiture to create conceptual and introspective work. Her images of nature, both as a subject and a setting, capture brief and often surreal moments. Rebecca began taking photographs with a digital camera, but was drawn to film photography because of the sometimes unpredictable nature of the process, where slight changes can lead to unexpected results adding further layers to her work. 

You can find Rebecca’s work on her website:

“remnants of light” is the fourth in a series of 9 exhibitions that will be organised in 2018 in 76m2, Pontypool by the*kickplate*project, with the support from the Arts Council of Wales, Torfaen Council's Arts Development and Pontypool Community Council. 

16th May – 7th June
Tuesday – Thursday 10.30 – 17.30 
Wednesday, Friday, Saturday 11:00 – 18:00
76m2
2 Portland Buildings
Commercial Street
Pontypool
Torfaen
NP4 6JS

thekickplateproject@gmail.com

No comments:

Post a Comment